Anadolu Ebeler Derneği

Ebelik Uygulamaları Gelişiyor

Meslektaşlarımız, Dr. Ali Babaoğlu Jungiyen Psikodrama Sosyodrama ve Toplum Ruh Sağlığı Enstitüsünün düzenlediği, Derin Düşünme Tabanlı Travma ve Toparlanma Eğitimine katıldılar.

Ebeler bu aldikları eğitim ile nefes çalışmaları, topraklanma, öz farkındalık, öz şefkat, öz merhameti geliştirmeyi bazı teknik ve yöntemleri ile öğrendiler. Bedeni fark etmeye vurgu yaparak dikkatli farkındalık uygulamalarını deneyimlediler.  Travmada psikolojik dayanıklılığı güçlendirmek ve tükenmeyi önlemek için çeşitli etkili toparlanma becerileri öğrenerek travmaya maruz kalmış kadın, aile ve topluluklara daha iyi hizmet verebilme potansiyeli kazandılar.

Dernek üyelerimiz aldıkları bu eğitimler ile öncelikle önemli çalışmalara hazırlık aşamasındalar. Katılımları ve emekleri için kendilerini kutluyoruz. 

Peki nedir Düşünce Tabanlı Travma ve Esneklik Eğitimi (CBTRT) eğitimi?

Gaea Logan ve Patricia Tollison tarafından Uluslararası Ruh Sağlığı ve İnsan Hakları Merkezi (ICMHHR) için geliştirilen Düşünce Tabanlı Travma ve Esneklik Eğitimi (CBTRT), nörobiyoloji, bağlanma teorisi paradigmasında mevcut araştırma ve uygulamalar ile yeni bir travma paradigması sunmaktadır. Eğitime katılanlar, yaralı topluluklar ile daha etkin bir şekilde çalışma konusunda mağdur travmatizasyonu ve tükenmişlik riskine karşı korunmak, esnekliği ve iç dayanıklılığı güçlendirmek için değerli uygulamalar ve stratejiler öğreniyorlar.

CBTRT başlangıçta travma ön saflarında çalışanlar için geliştirilmiştir: doktorlar, sağlık çalışanları,  ruh sağlığı çalışanları, hukuk çalışanları, insani yardım çalışanları, ilk müdahaleciler ve ordu. Program, travma tedavisi alanında lider olan Bessel van der Kolk tarafından önerilen travma tedavisinin temel unsurlarını içermektedir. Bu öğeler;: kendini düzenleme; kendinden güçlendirme; iç deneyimin kendini ifade etmesi ve duyusal entegrasyona yönelik fiziksel aktiviteyi içermektedir. Bu programı uygulamadaki kişisel ve profesyonel deneyimden, eğitimi tamamlamanın kendisiyle ve başkalarıyla daha iyi bağlantı kurmak isteyen herkese önemli ölçüde fayda sağladığı çalışmalar ile tespit edilmiştir.

CBTRT programı, dikkatli bir farkındalık, tefekkür uygulaması ve grup sürecinin kullanımı yoluyla iç sakin merhamet kaynağını nasıl geliştirdiğini deneyimlemeyi içerir. CBTRT eğitimi sayesinde sakin şefkatimiz taşınabilir hale gelir. Programın dikkatli farkındalık uygulamaları, hem sakinlik seviyemizi fark etme konusundaki yetersizliği hem de gerektiğinde bizi sakinleştirmeye yönelik becerileri geliştirmeyi desteklemektedir. Sakin bir yerde şefkat, sevgi dolu şefkati kendimize ve başkalarına uzatabilme yeteneğini bulabiliriz.

Ebelik Uygulamaları Gelişiyor...

Kadın ve ailelerine daha iyi hizmet verebilmek, çalıştıkları grupların hayatlarına dokunabilmek ve yaşam kalitelerini yükseltmek için ebeler aldıkları farklı eğitimler ile mesleki uygulamalarını geliştirmeye devam ediyor. Kadın ile birlikte, kadınların yaşamlarını güzelleştirmek ve anlam katmak için yapılan çalışmalar aynı zamanda Dernek çatısı altında önemli çalışmalar ile devam ediyor.

Kadın varsa EBE’de vardır. Ebelik her zaman her yerde bilimsel gelişimi içinde toplum yararına var olacaktır. 

Tüm meslektaşlarımıza başarılar dileriz.

AED Yönetim Kurulu