Anadolu Ebeler Derneği


Genel Kurul, derneğin en yetkili karar organıdır. Genel Kurul oy kullanma hakkına sahip asil üyelerinden oluşur.

Genel Kurulun görevleri aşağıdaki gibidir;

1.            Gelecek çalışma dönemi Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulu asıl ve yedek üyelerini seçmek,
2.            Dernek tüzüğünde değişiklik yapmak,
3.            Yönetim Kurulunca Dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanan mevzuatı tartışarak karara bağlamak,
4.            Yönetim ve denetleme kurullarının faaliyet raporlarını tartışarak ibra etmek,
5.            Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçe tasarısını görüşüp karara bağlamak,
6.            Dernek üyelerinin ödeyecekleri giriş ve yıllık aidat tutarlarını saptamak,
7.            Derneğin yurt içindeki veya yurt dışındaki diğer Dernek ve kuruluşlara üye olarak katılmasına veya ayrılmasına karar vermek
8.            Üyeliğe veya üyelik türüne yapılan itirazları karara bağlamak,
9.            Üyelikten çıkarılma kararlarını kesinleştirmek,
10.          Onursal üyelik tekliflerini karara bağlamak,
11.          İbra edilmeyen yönetim kurulu hakkında dava açılıp açılmayacağına karar vermek,
12.          Tüzüğün denetleme hükümleri ve medeni yasanın genel kurullara tanıdığı hak ve yetkileri kullanmak
13.          Derneğin fesih edilmesine karar vermek,
14.          Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki vermek,
15.          Dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarını tespit etmek,
16.          Derneğin vakıf kurmasına karar vermek,
17.          Yönetim Kurulunun diğer önerilerini inceleyip karara bağlamak,
18.          Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görmek ve yetkileri kullanmak.

Tüm Dernek üyeleri Genel Kurulu oluşturduğundan yukarıdaki görevlerin yerine getirilmesinden sorumludur. Bu nedenle eşit yönetim hakkına sahip olmak isteyen her bir üyenin sorumluluklarına Dernek çatısı altında uyulması beklenir.