Anadolu Ebeler Derneği


Hakkımızda 

Bizler; gerek mesleki yaşamda, gerekse akademik, özel ve sosyal alanda edindiğimiz tüm bilgi ve deneyimlerimizi Ülkemiz ebelik mesleğinin geliştirilmesi için çalışmak üzere bir araya gelmiş kararlı ve gönüllü EBE meslektaşlarız.
Yeni bir mücadele disiplini içinde ebelik mesleki uygulamalarının sistemsel iyileştirilmesi, doğum hizmetlerinde ebelik mesleki otonominin tanınması, anne ve çocuk sağlığının geliştirilmesi yolunda faaliyet göstereceğiz.
Tüm bu amaçlar uğruna yol alan değerli sağlık meslek mensupları, Ulusal ve Uluslararası taraflar bizim paydaşımızdır.

Ülkemizin her bölgesinde bulunan meslektaşlarımıza ulaşmak ve burada gerçekleşen ebelik uygulamalarını tanımlamak en önemli görevimizdir. Burada temas edeceğimiz meslektaşlarımız bize rehber olacaktır.  
Seferberlik halinde ebeliğin geliştirilmesi adına çalışmak için yola çıktık. Bu anlamda var olmak, birlik olmak tüm meslektaşlarımızın sorumluluğudur. İster özel, ister kamu veya emekli bir ebe meslektaşımız olsun her nerede bulunuyorsak oradan sesleneceğiz...

Bizler, tarihin en eski mesleğine sahip olmaktan onur duyuyoruz.  Bu mirasımıza sahip çıkıyoruz.  Gelenekselden bilimselliğe giden mesleki yolda tüm değerlerimizin yeniden hafızalarda yer etmesi ve kabul görmesi ancak bizim birlik içinde, akılcı bir yolda çalışmamız sonucunda gerçekleşecektir.  

Haklı yolculuğumuzda tüm meslektaşlarımızla sağlık, huzur ve başarı içinde kucaklaşmak dileğiyle…

Anadolu Ebeler Derneği Yönetim Kurulu