Anadolu Ebeler Derneği

COVID - 19 ve Gebelik İzlemleri / Yaklaşımı / Op. Dr. Kenan ERTOPÇU